Oferim consultanta si reprezentare in urmatoarele domenii:


 • PROPRIETATE INTELECTUALA:Reprezentare in fata Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru efectuarea inregistrarilor de programe de calculator, operelor audio si video; intocmirea contractelor de licenta exclusiva/ neexclusiva, a contractelor de cesiuni etc. Reprezentare in fata OSIM pentru inregistrari, anulari, modificari si cesiuni marci
  Detalii aici

 • WEBSITE-UL NOSTRU DEDICAT PROPRIETATII INDUSTRIALE » www.MagooAdvisor.ro


 • DREPT COMERCIAL: Consultanta privind legislatia aplicabila, Litigii, operatiuni de due-dilligence la cumpararea unei societati comerciale, cumparare de parti sociale, Recuperari de creante, garantii reale mobiliare, contestatii la executare, executare silita,actiuni bilete la ordin si CEC-uri, notificari, somatii/ordonante de plata, medieri, contracte comerciale complexe (intocmire, redactare, atestare), urmarire dosare de executare silita, falimente, reorganizari, actiuni si aparari privind atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere etc
  Detalii aici

 • DREPT CIVIL: Succesiuni (mosteniri), divorturi, partaje, verificarea tuturor actelor necesare vanzarii-cumpararii de imobile, operatiuni de due dilligence, intocmirea de contracte / antecontracte de vanzare-cumparare / schimb si asistarea in fata notariatelor,reprezentare, asistare in fata instantelor romane in actiuni privind dreptul de proprietate si dezmembramintele sale,executari silite,notificari, somatii de plata, concilieri prealabile,concepere si redactare CONTRACTE specifice fiecarui client.
  Detalii aici

 • DREPT SOCIETAR: Infiintare societate comerciala (inregistrarea si autorizarea functionarii): SRL (societate cu raspundere limitata), SA (societate pe actiuni), PFA (persoana fizica autorizata), II (intreprindere individuala), IF (intreprindere familiala), schimbare sau prelungire sediu social, inregistrari privind orice alte modificari referitoare la: obiect de activitate, mandat administratori, asociati/actionari, cesiuni de actiuni sau parti sociale, punct de lucru, sucursala, filiala etc; ELIBERARI CERTIFICATE CONSTATATOARE LA URGENTA
  Detalii aici

 • ASOCIATII SI FUNDATII: Infiintari, dizolvari si modificari de statute si acte constitutive cu privire la: numire / schimbare consiliu director, cenzor / comisie de cenzori, infiintari societati comerciale, schimbare sediu etc.
  Detalii aici

 • CARTE FUNCIARA: Extrase de informare eliberate in regim de urgenta, actiuni de carte funciara, intabulari, inscrieri provizorii, notari si radieri de litigii, sarcini etc
  Detalii aici

Web design creat de Amedia
© Amedia 2015